TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID -19 TỈNH HÒA BÌNH NGÀY 18/6/2021

Thứ sáu - 18/06/2021 09:10
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID -19 TỈNH HÒA BÌNH NGÀY 18/6/2021
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID -19 TỈNH HÒA BÌNH NGÀY 18/6/2021
I. Tình hình dịch bệnh
1. Ca xác định
- Số mắc mới trong ngày: 03 trường hợp
1) Bệnh nhân BN12233
Yếu tố dịch tễ: Bệnh nhân là công nhân thuộc khu công nghiệp Vân Trung , Bắc Giang. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bắc Giang. Đến ngày 12/6/2021, bệnh nhân hoàn thành cách ly tập trung. Ngày 17/6/2021, bệnh nhân được trở về địa phương bằng xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy.  Bệnh nhân được test nhanh có kết quả xét nghiệm dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR. Đến đêm cùng ngày bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Tống số F1 truy vết được là 02
+ Lạc Thủy: 02 (đã có kết quả âm tính)
2) Bệnh nhân BN12362
Yếu tố dịch tễ: Bệnh nhân và bệnh nhân BN12233 được cách ly tập trung cùng phòng tại Bắc Giang. Ngày 12/6/2021, bệnh nhân hoàn thành cách ly tập trung. Ngày 15/6/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Cao Phong tiếp nhận và đưa về địa phương thực hiện cách ly theo quy định.  Đến 5 giờ ngày 18/6/2021, bệnh nhân xuất hiện sốt 38,1 o C, sổ mũi và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong. Bệnh nhân được làm test nhanh và có kết quả xét nghiệm dương tính; được tíến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hồi 13 giờ 25 phút cùng ngày. Bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 14 giờ 35 cùng ngày.
Tổng số F1 tại Cao Phong: 10 trường hợp (đang thực hiện lấy mẫu)
3) Bệnh nhân BN3252 (tái dương tính).
Yếu tố dịch tễ: Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương lần đầu ngày 09/5/2021 tại Bắc Giang và được đưa đi điều trị theo quy định. Ngày 10/6/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc đón về địa phương và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, bệnh nhân được làm test nhanh có kết quả xét nghiệm âm tính. Đến ngày 17/6/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR theo quy định và có kết quả dương tính ngày 18/6/2021. Bệnh nhân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sáng cùng ngày.
Tổng số F1 truy vết được: 04 (đang chờ kết quả).
- Số cộng dồn tính đến ngày 18/6/2021: 37 trường hợp.
- Số đang điều trị: 06 trường hợp (đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình):
- Số đã ra viện: 31 trường hợp.
2. Ca nghi ngờ
- Số ca mới trong ngày: 03
- Số cộng dồn tính đến 14 giờ ngày 18/6/2021: 241 trường hợp (Lương Sơn: 23, thành phố: 71, Đà Bắc: 16, Cao Phong: 14, Tân Lạc: 26, Mai Châu: 06, Lạc Sơn: 17, Yên Thủy: 13, Kim Bôi: 17, Lạc Thủy: 14, ngoại tỉnh: 23, ngoại quốc: 1).
- Số đang theo dõi: 04 (Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc:01, Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc: 03)
- Số đã ra viện: 237
3. Số liệu cách ly
3.1 Cách ly tại cơ sở y tế
- Số đang cách ly: 11 trường hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình: 07 (06 trường hợp F0, 01 trường hợp F1 trên chuyến bay VN220 đã có kết quả âm tính 02 lần (lần 01; lần 02 ngày 13/6/2021); Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc: 01 (trường hợp nghi ngờ, Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc: 03 trường hợp nghi ngờ).
- Số liệu cộng dồn: 486 trường hợp
3.2 Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung
- Số đang cách ly: 124 trường hợp (Ủy ban nhân dân xã Vụ Bản - huyện Lạc Sơn: 04, Trung tâm Y tế Cao Phong cơ sở 2: 03, Trạm Y tế Mãn Đức cơ sở 2 huyện Tân Lạc: 25, Trung đoàn 814: 90, Trạm Y tế Phú Nghĩa cơ sở 2: 02)
- Số liệu cộng dồn: 3.097 trường hợp
3.3 Cách ly tại nhà.
- Số đang cách ly: 999 trường hợp (Lương Sơn: 08, Thành phố: 23, Đà Bắc: 53, Cao Phong: 166, Tân Lạc: 123, Mai Châu: 55, Lạc Sơn: 358, Yên Thủy: 90, Kim Bôi: 113, Lạc thủy: 10)
- Số liệu cộng dồn: 15.142 trường hợp
4. Kết quả truy vết F1 (từ ngày 27/4/2021 đến 14 giờ ngày 18/6/2021).
- Số liệu F1 mới truy vết được: 19
10 của bệnh nhân BN12362 (đang thực hiện lấy mẫu)
+ 02 của bệnh nhân BN12233(đã có kết quả âm tính lần 1 ngày 18/6/2021)
+  04 của bênh nhân BN3252 (đang thực hiện lấy mẫu)
+  03 bệnh nhân BN11797 (đã có kết quả âm tính lần 1 ngày 18/6/2021)
- Số liệu cộng dồn: 1.630 trường hợp (Lương Sơn: 181, Thành phố: 577, Đà Bắc: 59, Cao Phong: 82, Tân Lạc: 254, Lạc Sơn: 112, Yên Thủy: 84, Kim Bôi: 102, Lạc Thủy: 97, Mai Châu: 49, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 33).
5. Số mẫu xét nghiệm (14 giờ ngày 17/6/2021 đến 14 giờ ngày 18/6/2021)
5.1 Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR:
- Số mẫu mới nhận: 164 mẫu (Đà Bắc: 01, Cao Phong: 13, Tân Lạc: 120; Lạc Sơn: 07, Yên thủy: 04, Kim Bôi: 09, Lạc Thủy: 02, Bệnh viện tỉnh: 07, CDC: 01);
- Lũy kế: 17.814 mẫu
5.1 Kết quả xét nghiệm bằng test  nhanh kháng nguyên:
- Số mẫu thực hiện trong ngày: 580 mẫu (Thành phố: 02, Đà Bắc: 43, Cao Phong: 01, Tân Lạc: 122, Mai Châu: 39, Lạc Sơn: 285, Yên Thủy: 62, Kim Bôi: 01, Lạc Thủy 03,  Bệnh viện tỉnh: 22);
+ Số mẫu có kết quả dương tính: 02 mẫu
+ Số mẫu có kết quả âm tính: 578 mẫu.
- Lũy kế: 5692 mẫu (Lương Sơn: 153, Thành phố: 646, Đà Bắc: 105, Cao Phong: 179, Tân Lạc: 216, Lạc Sơn: 625, Yên Thủy: 182, Kim Bôi: 204, Lạc Thủy: 133, Mai Châu: 142, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 3.105).
6. Kết quả rà soát các trường hợp về từ các khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh
* Từ tỉnh Bắc Giang
- Số truy vết được trong ngày: 0 trường hợp
- Số liệu cộng dồn: 854 trường hợp (823 trường hợp từ các khu công nghiệp có ca dương tính, 31 trường hợp từ khu công nghiệp không có ca dương tính); Đã thực hiện cách ly tập trung: 12, cách ly tại nhà 789, tự theo dõi sức khỏe: 53; Đã lấy mẫu 823 trường hợp 823 âm tính).
* Từ tỉnh Bắc Ninh
- Số truy vết được trong ngày: 0 trường hợp
- Số liệu cộng dồn: 623 trường hợp (281 trường hợp từ các khu công nghiệp có ca dương tính, 342 trường hợp từ khu công nghiệp không có ca dương tính); Đã thực hiện cách ly y tế 01, cách ly tập trung 07, cách ly tại nhà 219, tự theo dõi sức khỏe: 396; Đã lấy mẫu 281 trường hợp (có kết quả: 281 âm tính).
7. Kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19
- Đợt 1: 1.855 mũi
- Đợt 2: 6.171 mũi
- Đợt 3 (Triển khai tiêm từ ngày 08/6/2021 đến ngày 18/6/2021)
          + Số mũi tiêm trong ngày: 4.430 mũi.
          + Cộng dồn: 19.840 mũi (Bệnh viên Đa khoa tỉnh: 566 mũi, Tân Lạc: 1.882 mũi, Lương Sơn: 2.565 mũi, Cao Phong: 1.102 mũi, Lạc Thủy: 1.367 mũi, Kim Bôi: 1.508 mũi,  Yên Thủy: 1.386 mũi, Lạc Sơn: 1.348 mũi, Đà Bắc: 1.216 mũi,,  Phòng tiêm CDC: 2.108 mũi, TTYT thành phố: 2.911, Bệnh xá công an: 548 mũi.
II. Các hoạt động đã triển khai trong ngày
- Thực hiện báo cáo nhanh ca bệnh dương tính gửi Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế (BN12233, BN12362).
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn  tiến hành truy vết lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu các các trường hợp trên.
- Trung tâm Y tế Cao Phong điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính.
- Tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 đợt 3 (kết thúc ngày 18/6/2021);
- Giám sát tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
          - Tiếp tục theo dõi sức khỏe đối với 90 công dân Việt Nam trờ về từ Nga cách ly tại Trung đoàn 814;
          - Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát, xác minh các trường hợp về từ các khu công nghiệp và vùng  nguy cơ;
- Tiếp tục hướng dẫn triển khai các hoạt động truy vết, điều tra, giám sát, quản lý đối tượng; Thực hiện áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp và lấy mẫu theo quy định;
- Tiếp tục truyền thông về 5K, tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.
                                                                                           Quốc Văn (TTKSBT Hòa Bình)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

4
2
1
7
6
5
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay12,012
  • Tháng hiện tại44,265
  • Tổng lượt truy cập3,559,339
Văn bản

154/TB-SYT

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn chất lượng nước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 36 | lượt tải:7

474/KSBT-TT 14-8-2023

Công văn tăng cường truyền thông PC bệnh Dại

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 64 | lượt tải:23

04-17-2023-14.27-1

Thông báo

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 205 | lượt tải:52

SỐ 606/TB-KSBT

THÔNG BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Thời gian đăng: 16/12/2022

lượt xem: 299 | lượt tải:79

SỐ 209 /TB-BSTQCKTĐP

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN

Thời gian đăng: 13/11/2022

lượt xem: 303 | lượt tải:377
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây