TÌNH HÌNH COVID-19 TỈNH HOÀ BÌNH, NGÀY 23/112021

Thứ ba - 23/11/2021 08:36
TÌNH HÌNH COVID-19 TỈNH HOÀ BÌNH, NGÀY 23/112021
I. Tình hình dịch bệnh
1. Ca xác định
            1.1. Ca mắc mới trong ngày: 35 trường hợp
- Trong đó có chùm 12 ca bệnh tại Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn.
1. BN1106204, Giới tính: Nữ, Năm sinh: 1964 Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Bệnh nhân là của bệnh nhân BN1096171. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
               2. BN1106916, Giới tính: Nữ ,  Năm sinh: 2020. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Bệnh nhân là em gái của bệnh nhân BN1096171. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
               3. BN1106207, Giới tính: Nữ,  Năm sinh: 1990 Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Là công nhân đi làm tại công ty giày Hồng An. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
4. BN1106205, Năm sinh: 2012, Giới: Nữ. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Là học sinh, hàng ngày đi học đi cùng xe ô tô đưa đón học sinh với BN1096171. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
5. BN1106206,  Năm sinh: 2015,  Giới: Nam.  Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Là học sinh, hàng ngày đi học đi cùng xe ô tô đưa đón học sinh với BN1096171. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
6. BN1106209, Năm sinh: 1990, Giới: Nữ. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Bệnh nhân làm tại Công ty gạch. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính.  Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
7. BN1106208,  Năm sinh: 1984, Giới: Nữ. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Bệnh nhân làm tại Công ty gạch. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính.  Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
8. BN1106212, Năm sinh: 1965, Giới: nữ. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Trong vòng 14 ngày qua bệnh nhân chỉ ở nhà. Ngày 18/11/2021 đến tiêm tại Nhà văn hóa xã Tân Thành (nay là xã Cao Dương). Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
9. BN1106202, Năm sinh: 1980. Giới: Nữ.  Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. 14 ngày gần đây bệnh nhân làm tại mỏ đá Thiên Hà. Ngày 17/11/2021 có đến Hiệu thuốc Đỗ Thị Dung (xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương). Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
10. BN1106203, Năm sinh: 1985, Giới: Nữ. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Trong vòng 14 ngày không đi đâu xa. Ngày 17/11/2021 hỗ trợ tiêm chủng tại Nhà văn hóa xã Tân Thành. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
11. BN1106210,  Năm sinh: 2005, Giới: Nam. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Học sinh, Trường THPT Nam Lương Sơn. Trong 14 ngày gần đây, bệnh nhân ở địa phương. Hằng ngày bệnh nhân đi học bằng xe máy. Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
12. BN1106211, Năm sinh: 1978, Giới: Nữ. Địa chỉ: Đồng Thành, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Bệnh nhân làm tại Công ty gạch. Ngày 18/11/2021 bệnh nhân đế tiêm vắc xin tại Nhà văn hóa xã Tân Thành (nay là xã Cao Dương). Ngày 22/11/2021 được làm xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
13. BN1106213,  Năm sinh: 1989, Giới: Nữ. Địa chỉ: Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội. Bệnh nhân hằng ngày cùng chồng đi chợ Thanh Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 22/11/2021 bệnh nhân làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả dương tính. Đến 03 giờ 00 ngày 23/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.
             Hiện tại 13 bệnh nhân trên của chùm Thành Đồng, Cao Dương, Lương Sơn đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
                14. BN1106921,  Giới tính: Nam. Năm sinh: 1980.Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Vĩnh Tiến huyện Kim Bôi, ở Ga ra ô tô tại Kim Đức, Vĩnh Tiến. Ngày 13/11/2021 Bệnh nhân là F1.Chiều ngày 22/11/2021  làm xét nghiệm CPR và có kết quả dương tính với Covid-19.
                15. BN1106918,. sinh năm: 1986. Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Bệnh nhân là F1, ngày 19/11/2021, ngày 22/11/2021 xét nghiệm CPR và có kết quả dương tính với Covid-19
                16. BN1106917,  sinh năm: 1978 . Giới: Nam.Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Bệnh nhân là F1, Ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
                17. BN1106919, sinh năm:  1964.  Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
                18. BN1106923,  sinh năm 2014. Bệnh nhân Là F1, ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
                19. BN1106922, Sinh năm 1963. (là F1 của BN 1106920).  Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Vĩnh Tiến huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
                20. BN1106920, sinh năm: 1964. (là F1 của BN1106922).Địa chỉ: Thôn Kim Đức, Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, Ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
                21. BN1106925, (Bệnh nhân là F1) Nam. Năm sinh: 2016. Địa chỉ: Thôn  Kim Đức, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
                22. BN1106920, (Bệnh nhân là F1) Giới tính: Nam .Năm sinh: 2007. Địa chỉ: Thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
                23. BN1106924. Giới tính: Nam.  Năm sinh: 1988 . Địa chỉ: Thôn: Đồng Ngoài ,xã Vĩnh Tiến,huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
                24. BN1106914, (Bệnh nhân là F1)  Giới tính: Nam. Năm sinh: 1968 . Địa chỉ: Thôn  168 Vĩnh Tiến huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2
                25. BN1106915, sinh năm: 1997  Giới: Nam .Địa chỉ: Thôn  168 Vĩnh Tiến huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Ngày 22/11/2021 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
             26. BN1105774  Địa chỉ: Lương Sơn, sinh năm 2001  ,đi làm test nhanh  kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
            28. BN 1105776  Địa chỉ: Lương Sơn, sinh năm 1964, đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
            29. BN1106201 Địa chỉ: Lạc Sơn-Hoà Bình, sinh năm 1983, đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
           30. BN 1104990, sinh năm:1989, Địa chỉ: Lương Sơn-Hoà Bình, đi làm test nhanh kết quả dương tính . Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2
          31. BN 1105773,sinh năm:1983 Địa chỉ: Càn Đước-Long An, đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
        32. BN 1105772, sinh năm:2019 Địa chỉ: Cần Đước-Long An, đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
        33. BN 1105771, sinh năm: 2016, Địa chỉ: Cần Đước-Long An, đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2
        34. BN 1105770 , sinh năm 2010, Địa chỉ: Cần Đước-Long An , đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
       35. BN110491, sinh năm:1999, Địa chỉ: Kim Bôi-Hoà Bình, đi làm test nhanh kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi rút SARS-CoV- 2.
       Các bệnh nhân được cách ly, điều trị theo quy định.

1.2. Ca dương tính lại: 0 trường hợp
2. Số liệu cách ly:
* Đang cách ly tại cơ sở y tế: 86 trường hợp
* Đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 1.644 trường hợp
* Đang cách ly tại nhà: 2.528 trường hợp
3. Kết quả truy vết F1 trong ngày: 697 trường hợp
II. Kết quả thực hiện xét nghiệm
1. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR: 692 mẫu
2. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên: 848 mẫu
III. Quản lý người đến/về tỉnh từ các địa phương khác
1. Người về từ vùng nguy cơ rất cao (màu đỏ), vùng phong toả trong ngày: 0 trường hợp
2. Tổng hợp số liệu người về từ các tỉnh phía Nam trong ngày: 06 trường hợp.
IV. Các hoạt động đã triển khai trong ngày
- Báo cáo ca bệnh dương tính gửi Bộ Y tế, Sở Y tế theo quy định;
- Hỗ trợ tại địa phương có ca bệnh dương tính mới.
- Chuyển bệnh nhân dương tính về cơ sở y tế để cách ly và điều trị theo quy định;
            - Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố truy vết, lấy mẫu người về từ các tỉnh đang có dịch;
- Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện truy vết các trường hợp F1, các đối tượng trở về từ vùng nguy cơ rất cao (màu đỏ) và vùng phong toả để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp chống dịch theo quy định;
- Triển khai tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 đợt 16, đợt 20, đợt 21.
- Duy trì truyền thông về 5K, Vắc xin, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, địa phương.

                                                        Quốc Văn - CDC Hoà Bình (Nguồn CDC Hoà Bình)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

1
2
4
5
6
7
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay15,074
  • Tháng hiện tại224,672
  • Tổng lượt truy cập6,894,255
Văn bản

38/2023/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT QUY CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

Thời gian đăng: 04/01/2024

lượt xem: 781 | lượt tải:0

TT 33/2023

Thông tư số 33/2023/TT-BYT

Thời gian đăng: 02/01/2024

lượt xem: 914 | lượt tải:134

154/TB-SYT

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn chất lượng nước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 970 | lượt tải:120

474/KSBT-TT 14-8-2023

Công văn tăng cường truyền thông PC bệnh Dại

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 923 | lượt tải:123

04-17-2023-14.27-1

Thông báo

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 1045 | lượt tải:158
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây