ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KHÓA II

Thứ bảy - 29/04/2023 09:37
Ngày 28/4, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Duy Long – Chủ tịch Công đoàn ngành y tế, đồng chí Kiều Đình Vì – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Trần Thị Ái Hương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở khoá I, Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của đơn vị.


ảnh
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lần thứ II có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở trong 5 năm tới (2023 - 2028), góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ Nhân dân và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
ảnh
Đồng chí Kiểu Đình Vì – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội
Công đoàn Trung tâm hiện có tổng số đoàn viên là 189 người, sinh hoạt tại 08 tổ công đoàn. Trong đó: Số công đoàn viên nữ là 139, trình độ sau đại học: 30 người; Đại học, cao đẳng: 112 người. Thu nhập của người lao động còn thấp, bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. 
Đánh giá chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2023, đã thực hiện và đạt 11/12 chỉ tiêu đã đề ra, còn 01 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng năm của nhiệm kỳ. Có >75% tập thể đạt tập thể lao động tiến tiến trở lên, có > 80% cá nhân đạt công đoàn viên tích cực và các danh hiệu khác; Hàng năm có trên 90% gia đình CNVC-LĐ đạt gia đình văn hóa; đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" trong từng năm của nhiệm kỳ; Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức trong quí I; Đảm bảo 100% cán bộ mới được tuyển dụng được kết nạp vào tổ chức công đoàn; Hàng năm có ít nhất 05 đề tài NCKH cấp ngành và 1 - 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác. Năm 2019: 07 đề tài, 2020, 2021: 06 đề tài, 2022: 05 đề tài; 05 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 97,5%; nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Phụ nữ 2 giỏi" các cấp. Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp được trên 5 đoàn viên công đoàn/năm vào hàng ngũ của Đảng. Tổng số 36 Đoàn viên được kết nạp vào đảng. 100% đoàn viên tích cực tham gia và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh"; Thực hiện tốt 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức và quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành. Thực hiện tốt các nội dung về phong trào thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Hàng năm các đoàn viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn theo Kế hoạch đào tạo của đơn vị; 100% đoàn viên tham gia các phong trào xã hội từ thiện và đóng góp ủng hộ đầy đủ các loại quỹ theo quy định. Chưa đạt duy nhất chỉ tiêu: có >90% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn.
Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS đã tích cực tham gia đóng góp, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Chủ động đề xuất cấp ủy, tham gia với chuyên môn trong xây dựng các Nội quy, quy chế, quy định trong đơn vị. Công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn thường xuyên quan tâm về các chế độ bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho cán bộ, viên chức theo chế độ bảo hiểm xã hội; tham gia giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức và người lao động kịp thời như; thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, hiếu hỷ.... theo quy định.
          Tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, viên chức và tổ chức công đoàn như; các chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, các quy định về ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ hưởng BHXH, việc trích nộp đóng BHXH, BHYT ... của đơn vị cho người lao động.
          Kết quả trong cả nhiệm kỳ đơn vị không có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Mọi chế độ và quyền lợi của cán bộ CNVC-LĐ đều được quan tâm, giải quyết thấu đáo, hợp lý hợp tình. Góp phần đáng kể vào việc thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công đoàn trong nhiệm kỳ công tác.
ảnh
Với phương châm của Đại hội lần thứ II là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động giáo dục đoàn viên và người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ: Phát động, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở đã có. Công tác vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Đa dạng hoá  hình thức tuyên truyền, giáo dục các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ, nhận thức trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. Xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khoá, kế hoạch hoạt động hàng năm theo chức năng nhiệm vụ của UBKT và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.
ảnh
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình, lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2023 – 2028)ảnh
Đồng chí Lê Duy Long – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2022
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Duy Long – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp, đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện chăm lo quyềnvà lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xứng đáng là hậu phương vững chắc, là điểm tựa để đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị tin tưởng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đại hội và công tác chỉ đạo sau Đại hội tiếp tục phân tích rõ nguyên nhân chủ qua, khách quan, đề ra những biện pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.
Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh 3 nhiệm vụ cụ thể. Một là, tiếp tục thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ viên chức đảm bảo quyền dân chủ. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Hai là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về truyền thống cách mạng, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Ba là, Công đoàn phối hợp với chuyên môn cụ thể hoá các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào Xanh, sạch, đẹp, phong trào”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... tạo thành phong trào sôi nổi trong CNVC,LĐ đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
ảnh
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khoá II ra mắt Đại hội

Thu Hương (CDC Hòa Bình)


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

1
4
5
7
6
2
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay11,579
  • Tháng hiện tại360,152
  • Tổng lượt truy cập6,355,610
Văn bản

38/2023/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT QUY CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

Thời gian đăng: 04/01/2024

lượt xem: 576 | lượt tải:0

TT 33/2023

Thông tư số 33/2023/TT-BYT

Thời gian đăng: 02/01/2024

lượt xem: 719 | lượt tải:115

154/TB-SYT

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn chất lượng nước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 772 | lượt tải:100

474/KSBT-TT 14-8-2023

Công văn tăng cường truyền thông PC bệnh Dại

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 747 | lượt tải:107

04-17-2023-14.27-1

Thông báo

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 865 | lượt tải:140
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây