ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ năm - 09/09/2021 05:55
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày 8/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từng vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn trong tình hình mới.
Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn quốc và thành phố Hà Nội, tình hình thực tế trên địa bàn huyện Lương Sơn, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 02 vùng trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Cụ thể:
* Dừng thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 12 giờ ngày 09/9/2021.
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 02 vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn trong thời gian 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 09/9/2021 đến 12 giờ ngày 24/9/2021.
* Phân vùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
- Vùng 1: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn Chỉ thị 15/CT-TTg, như sau:
+ Triển khai áp dụng biện pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn Chỉ thị 15/CT-TTg đối với các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn 07 xã (Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao và Thanh Sơn), có các khu dân cư, cánh đồng, khu sản xuất, kinh doanh giáp ranh với các xã, huyện thuộc thành phố Hà Nội.
+ Tiếp tục duy trì quản lý, siết chặt vành đai ranh giới huyện Lương Sơn với các địa phương giáp ranh thuộc thành phố Hà Nội; quản lý chặt chẽ người ra, vào theo các lớp:
Chốt kiểm soát của tỉnh, huyện, xã - Chốt quản lý “vùng xanh” - Tổ Covid-19 cộng đồng - Tổ tự quản và tuần tra; bố trí thêm các Chốt quản lý “vùng xanh” tại các điểm đầu vào các thôn, xóm, xã.
+ Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn huyện và tại các đường mòn, lối mở, khu dân cư, cánh đồng, khu sản xuất kinh doanh, tại các địa bàn giáp ranh với thành phố Hà Nội; rà soát điều chỉnh, bổ sung các chốt, kiểm soát chặt chẽ người ra vào; phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ tự quản của thôn, xóm để kiểm soát người ngoài địa phương vào địa bàn.
+ Rà soát lại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các vùng giáp ranh với thành phố Hà Nội; dừng hoạt động các chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh; bổ sung thêm các chốt “vùng xanh” tại các đường vào khu dân cư giáp với đường Hồ Chí Minh.
+ Các phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị, phục vụ sản xuất, vận chuyển vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, hàng hóa nông, lâm sản, sản phẩm do người dân sản xuất được phép đi qua vùng 1, phải đăng ký điểm đi, điểm đến, thực hiện cam kết, không dừng, đỗ (tại các địa điểm không đăng ký) và phải đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
Giao Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn cụ thể để các phương tiện đi lại, việc luân chuyển hàng hóa đảm bảo theo quy định.
+ Tiếp tục thực hiện quy định giờ giới nghiêm từ 22 giờ tối ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau.
+ Đối với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp Lương Sơn tiếp tục thực hiện cam kết, có danh sách công nhân cụ thể, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo phương án “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, với nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.
+ Tiếp tục tạm dừng hoạt động, nghi lễ của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động, dịch vụ không cần thiết.
+ Các công trình xây dựng cơ bản, công trình dân dụng được phép hoạt động; các cửa hàng kinh doanh ăn uống khu vực đường Hồ Chí Minh được tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ được bán hàng mang về, không được tổ chức cho khách ăn uống tại chỗ; đồng thời, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức bán hàng.
+ Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ công tác rà soát, giải quyết, hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các xã, thị trấn về việc luân chuyển hàng hóa; hướng dẫn các hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc ở mức cao hơn Chỉ thị 15/CT-TTg.
- Vùng 2: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng linh hoạt một số biện pháp phòng, chống dịch như sau:
+ Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng linh hoạt một số biện pháp đối với các thôn, xóm, tiểu khu còn lại thuộc 11 xã, thị trấn không giáp ranh với các địa phương thuộc thành phố Hà Nội.
+ Rà soát, tạm dừng hoạt động các Chốt quản lý “vùng xanh”, các chốt kiểm soát tại các thôn, xóm, tiểu khu không có đường biên giới giáp ranh với các địa phương thuộc thành phố Hà Nội, đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn huyện trên các tuyến đường tại các điểm giáp ranh với các huyện, thành phố trong tỉnh.
+ Cho phép các công trình xây dựng cơ bản, công trình dân dụng; các hoạt động buôn bán, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, xử phạt nghiêm nếu vi phạm.
+ Hạn chế tối đa người dân đi ra khỏi địa bàn huyện, nhất là đi ra các huyện thuộc thành phố Hà Nội, trừ các trường hợp thực sự cần thiết và phải được chính quyền cho phép, đồng thời khi trở về phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, áp dụng đối với cả người ngoài địa bàn thuộc thành phố Hà Nội đi vào huyện nếu không đảm bảo quy định.
+ Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu, yêu cầu đăng ký tại các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy được hoạt động, đi lại trên địa bàn. Thực hiện hướng dẫn và phân cấp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm soát các hoạt động đi lại của các phương tiện, người lao động, cấp phép cho người dân ra khỏi địa bàn.
Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Lương Sơn tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là cấp bách hàng đầu; phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.
Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh, có phương án, kịchbản phòng, chống dịch ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở các xã, thị trấn; chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tạm thời không áp dụng lịch đi chợ trên địa bàn huyện. Tiếp tục tạm dừng hoạt động nghi lễ của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động hội họp, dịch vụ không cần thiết.
Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, hiểu, tin, hưởng ứng, ủng hộ và người dân cùng làm; thực sự để người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, bất cập.
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã bố trí ứng trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, đơn vị, cá nhân và vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý, chủ động các phương án tổ chức thực hiện để đảm bảo khôi phục dần từng bước các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả; tổ chức triển khai công tác đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân giữa các vùng, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, phục vụ nhu cầu của nhân dân; hướng dẫn và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch bệnh và điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng địa bàn; quan tâm, hỗ trợ các điều kiện về tinh thần và vật chất cho lực lượng tuyến đầu; đồng thời, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe, tinh thần cho Nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi khi cần thiết, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn./.
                                                         Bài, ảnh: Kim Tuất (tổng hợp) 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

5
2
6
4
1
7
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay4,724
  • Tháng hiện tại257,800
  • Tổng lượt truy cập6,649,425
Văn bản

38/2023/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT QUY CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

Thời gian đăng: 04/01/2024

lượt xem: 693 | lượt tải:0

TT 33/2023

Thông tư số 33/2023/TT-BYT

Thời gian đăng: 02/01/2024

lượt xem: 827 | lượt tải:124

154/TB-SYT

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn chất lượng nước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 893 | lượt tải:110

474/KSBT-TT 14-8-2023

Công văn tăng cường truyền thông PC bệnh Dại

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 841 | lượt tải:115

04-17-2023-14.27-1

Thông báo

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 976 | lượt tải:148
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây