QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ/ĐẾN/ĐI QUA TỈNH HÒA BÌNH TỪ 6 GIỜ NGÀY 8/9/2021

Thứ ba - 07/09/2021 23:30
QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VỀ/ĐẾN/ĐI QUA TỈNH HÒA BÌNH TỪ 6 GIỜ NGÀY 8/9/2021
    Ngày 07/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Công văn số 184/CV-BCĐ về việc quy định quản lý các trường hợp về/đến/đi qua tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, hiện nay tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng ngày số lượng người và phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh Hòa Bình vẫn khá nhiều.
Để tiếp tục bảo vệ thành quả phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn cao nhất về sức khỏe và ổn định đời sống hằng ngày cho nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp; góp phần vào công cuộc phòng chống dịch chung của cả nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình yêu cầu:
* Điều kiện bắt buộc vào tỉnh Hòa Bình:
Từ 6 giờ ngày 08/9/2021:
Tất cả mọi người vào tỉnh Hòa Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu.
Đồng thời, phải trực tiếp có mặt và làm thủ tục khai báo y tế tại chốt (trừ bệnh nhân, người già đi lại khó khăn, trẻ em dưới 5 tuổi); sử dụng ứng dụng Bluezone.
* Đối với những người đến, về từ các khu vực, địa phương đang có dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ:
Khi về/đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã/phường/thị trấn và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như sau:
- Đối với những người đến/về tỉnh Hòa Bình:
+ Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú (sau đây gọi tắt là tại nhà) 07 ngày đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 02 mũi) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng kể từ ngày ra viện) hoặc đã hoàn thành cách ly tập trung y tế (có giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung); trong quá trình cách ly phải thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần (lần thứ nhất vào ngày thứ 3 và lần thứ 2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày về đến nơi cư trú).
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
+ Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần (lần 01 vào ngày thứ 03 và lần 2 vào ngày thứ 07 kể từ ngày bắt đầu cách ly).
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục cách ly y tế tại nhà 07 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà.
Nếu âm tính tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.
+ Đối với trẻ em dưới 16 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 03 lần (lần 1 vào ngày thứ 03, lần 2 vào ngày thứ 07 và lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày bắt đầu cách ly).
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7 kể từ ngày kết thúc cách ly tại nhà.
- Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh, thành phố, của các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế khi đến làm việc tại tỉnh Hòa Bình (các trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư, các chuyên gia, người lao động tại các nhà máy, công ty, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh):
Khi đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nghiêm túc khai báo với bộ phận phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đến công tác và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
Trường hợp cá biệt, Trưởng Chốt kiểm dịch báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh quyết định việc cho vào tỉnh và thực hiện các quy định phòng, chống dịch phù hợp.
Ngoài ra đối với những người đến làm việc trong thời gian từ 02 ngày trở lên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần (lần 1 vào ngày thứ 3 và lần 2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày đến địa bàn tỉnh).
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
Nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác… phải đến ngay cơ sở y tế/phòng y tế của cơ quan, doanh nghiệp để khám và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương có nhu cầu làm việc với các đối tác là các trường hợp nêu trên phải bố trí phương tiện đi lại theo nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”, bố trí nơi lưu trú, ăn, nghỉ tại một nơi cố định.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
- Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đến làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, khi trở về tỉnh Hòa Bình (các trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động):
Trong quá trình công tác ngoài tỉnh, yêu cầu tuân thủ 5K, hạn chế đi đến các địa điểm không thực sự cần thiết, không đến các địa điểm đã được công bố có dịch.
Khi về/đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như sau:
+ Những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần vào ngày thứ 03 và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương.
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
+ Những người chưa được tiêm hoặc mới tiêm 01 mũi vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về địa phương.
Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần vào ngày thứ 03 và ngày thứ 07 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
* Đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ưu tiên bố trí cán bộ đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin đi công tác
- Đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp Giấy nhận diện phương tiện (mã QR code) đến/trở về tỉnh Hòa Bình:
Yêu cầu khi qua Chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu và Giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode), phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình phòng chống dịch khi vào tỉnh Hoà Bình, tuyệt đối không được chở người vào tỉnh Hoà Bình trốn tránh khai báo.
Ngoài ra phải thực hiện thêm các yêu cầu sau:
+ Đối với lái xe, người trên phương tiện ngoại tỉnh vào tỉnh Hòa Bình xong quay về ngay trong ngày:
Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu và Giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode), phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình phòng chống dịch khi vào tỉnh Hoà Bình.
Người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”.
+ Đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa trở về tỉnh Hòa Bình:
Những người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 và không thực hiện vận chuyển hàng hóa thường xuyên: Phải cách ly y tế tại nhà trong 07 ngày. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần vào ngày thứ 03 và ngày thứ 07 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà.
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.
Những người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và không thực hiện vận chuyển hàng hóa thường xuyên:
Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 02 lần(lần 1 vào ngày thứ 03 và lần 2 vào ngày thứ 07 kể từ ngày bắt đầu cách ly), nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm test nhanh với SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà.
Yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người khi hết thời hạn thực hiện cách ly.
Nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác… phải đến ngay cơ sở y tế để khám và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.
+ Đối với các lái xe, phụ xe thường xuyên phải vận chuyển hàng hóa vào các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT- TTg (không thể thực hiện cách ly), phải đảm bảo có chỗ ở riêng biệt và khai báo với Ban Chỉ đạo cấp xã khi về đến nơi ở.
Trường hợp không có chỗ ở riêng biệt thì lưu trú tại khu cách ly của các huyện, thành phố. Giao Ban chỉ đạo cấp xã và Tổ Covid cộng đồng giám sát các trường hợp này, đảm bảo không tiếp xúc với người xung quanh và phải xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR 3 ngày/lần (72 giờ/lần) trong suốt thời gian vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.
- Các trường hợp đặc biệt khác (bệnh nhân có yêu cầu phải chăm sóc y tế và các trường hợp thực sự cần thiết khác,…): Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào các yếu tố dịch tễ để quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
* Đối với những người đến/trở về tỉnh Hòa Bình từ các khu vực, tỉnh, địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả lái xe lái, phụ xe của phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp Giấy nhận diện phương tiện (mã QR code)):
Khi về/đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 07 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime RT-PCR.
Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt,đau họng, mất vị giác, khứu giác phải đến cơ sở y tế khám ngay và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.
Nếu lái xe, phụ xe vẫn phải tiếp tục đi vận chuyển hàng hóa hàng ngày (không thể tự cách ly tại nhà) thì phải khai báo y tế với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã và làm xét nghiệm RT - PCR 3 ngày/lần (72h/ lần).
* Đối với những người chỉ đi qua tỉnh Hòa Bình (không dừng đỗ tại tỉnh Hòa Bình):
Phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu xét nghiệm.
Người trên phương tiện cam kết không dừng đỗ khi điều khiển phương tiện qua địa bàn tỉnh Hòa Bình (chỉ được đừng đỗ trong trường hợp tiếp nhiên liệu, đi vệ sinh cá nhân hoặc các tình huống khẩn cấp khác nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm 5K), tuyệt đối không được chở người vào tỉnh Hoà Bình trốn tránh khai báo.
* Quản lý các trường hợp F0 sau điều trị tại các địa phương khác về Hòa Bình: Cách ly y tế tập trung 07 ngày các trường hợp F0 này, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 bằng phương pháp real-time RT- PCR.
Nếu âm tính tiếp tục cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp theo và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.
Nếu dương tính phải làm xét nghiệm lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR để đánh giá chỉ số CT-Value và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Công văn này thay thế Công văn số 175/CV-BCĐ ngày, 28/8/2021 và Công văn số 179/CV-BCĐ, ngày 1/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hòa Bình.
           Bài, ảnh: Kim Tuất (Trung tâm KSBT tỉnh)Khai báo y tế tại chốt kiểm dịch xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

6
7
1
4
5
2
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay12,607
  • Tháng hiện tại317,168
  • Tổng lượt truy cập5,173,827
Văn bản

38/2023/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT QUY CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

Thời gian đăng: 04/01/2024

lượt xem: 202 | lượt tải:0

TT 33/2023

Thông tư số 33/2023/TT-BYT

Thời gian đăng: 02/01/2024

lượt xem: 262 | lượt tải:43

154/TB-SYT

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn chất lượng nước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 388 | lượt tải:60

474/KSBT-TT 14-8-2023

Công văn tăng cường truyền thông PC bệnh Dại

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 414 | lượt tải:69

04-17-2023-14.27-1

Thông báo

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 548 | lượt tải:104
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây